10. Verden trenger et grønt parti

2014 gikk inn i historien som det varmeste året siden målinger startet rundt 1880. I California er det tørke på 4. året og man ser ut til å slå den tidligere tørkerekorden fra 1580. Fontener og svømmebasseng går en usikker fremtid i møte. I staten som alene er verdens 8. største økonomi og USAs største jordbruksprodusent svikter avlinger. I Norge har vi et motsatt problem. Siden 1900 har nedbørsmengdene økt med 20% og nedbøren blir stadig mer intens. Siden 1880 har den globale middeltemperaturen steget med 0,85° C. Verden har satt seg et meget ambisiøst mål om å begrense oppvarmingen til 2°C. Det vi ser nå er med andre ord bare starten. Vi er ferdige med å diskutere om klimaendringene er reelle og hvem som har skylda. Nå kreves handling.

 

Siden 1970 har verdens dyrebestander blitt halvert. En rekke av verdens viktigste fiskebestander er redusert med 90% siden 50-tallet. Forskerne mener rundt 100 arter utryddes hver dag. Flere har pekt på at vi står overfor en masseutryddelse av arter verden ikke har sett maken til siden dinosaurene døde ut. Årsaken er oss mennesker og vårt ekspanderende forbruk. I 1900 var omkring halvparten av Norges areal villmarkspregede områder. I dag er det under 12 %. Vi taper den urørte naturen. Klimaendringer, ødeleggelse av leveområder og forurensing ødelegger livsgrunnlaget for stadig flere arter. Skal vi snu utviklingen kreves det radikale endringer.

 

Før var norsk fjellfisk trygg og sunn mat. I dag frarådes gravide å spise røye eller ørret over 1 kg på grunn av kvikksølv i fisken. Vi andre bør ikke spise det mer enn en gang i måneden. For 60 år siden hadde vi 6-7 forskjellige skadelige stoffer i menneskekroppen. I dag har vi mellom 200 og 400. Vi forgifter oss selv gjennom kosmetikk, mat, klær, maling, leker og lufta vi puster. Av hensyn til vår egen og dyrs helse er vi nødt til å redusere utslipp og bruk av giftstoffer.

 

I dag har et gjennomsnittlig norsk barn 500 leker. Hvert år får det 15 nye kg med leketøy. I 2014 importerte vi 6 millioner mobiler, PC-er og nettbrett. Vi er de i verden som reiser mest på utenlandsferie (langt oftere enn f.eks svensker) og flyr mest innenlands. I 1990 importerte vi 9 kg klær per nordmann. I dag har tallet doblet seg. Under finanskrisen i 2008 reddet Staten en rekke bedrifter uten krav til bærekraftighet. Vi hadde endog en finansminister som oppfordret oss til å «handle som før». Men vårt forbruksmønster er ikke bærekraftig. Stadig økt forbruk i en verden med begrensede ressurser er en umulighet.

 

Oljens glansdager har lenge vært dømt til å ta slutt, enten gjennom uttømming av oljelagre eller som følge av overgang til fornybarsamfunn i utlandet. Statens prioritering av oljepenger vil nødvendigvis bli hardere og mange vil måtte finne bytte bransje. Omstillingen vi står ovenfor er krevende, men den er både nødvendig og uunngåelig. Vi tror dessuten et bærekraftig samfunn kan gi større livskvalitet og gjøre nordmenn lykkeligere enn dagens forbrukersamfunn. Lykke kommer ikke av å kjøpe ting man ikke trenger.

 

Dette er ikke meninger, men fakta, statestikk og forskning. Vårt samfunn er ikke økologisk bærekraftig. Sammen utgjør de enorme utfordringer som krever både globale og lokale løsninger. Vi ønsker derfor å bidra til oppbyggingen av det politiske alternativet som erkjenner slike fakta, og som legger livsgrunnlaget til grunn for sin politikk. Miljøpartiet De Grønne mener disse utfordringene er så alvorlige at det krever en omfattende endring av samfunnet. Det betyr ikke at vi er et enkeltsaksparti, men at vi setter bærekraft som en forutsetning for et godt samfunn. Vi mener det haster.

 

….

Miljøpartiet De Grønne, Tynset

https://www.sciencenews.org/article/california-drought-worst-least-1200-years

http://artikkel.yr.no/artikkel/nedbormengden-oker-og-oker-1.8241106

https://www2.ucar.edu/news/how-much-has-global-temperature-risen-last-100-years

http://www.framsenteret.no/nordmenn-er-i-verdenstoppen-i-antallet-miljoegifter-i-kroppen.5398354-146437.html#.VTh3lmaMWdN

http://www.framtiden.no/201111115358/rapporter/forbruk/forbruket-i-et-miljoperspektiv.html

http://www.nrk.no/okonomi/vi-kjoper-rekordmye-fra-utlandet-1.11473816

13. september, 2015