4. Vi vil bevare matjorda i Motrøkrysset

Tynset De Grønne ønsker ikke såkalt næringsutvikling ved Motrøkrysset av en rekke årsaker. Viktigst av dem alle er at vi vil styrke jordvernet.

 

I Norge har vi svært lite matjord. Så lite at den matjorda vi har må vernes om. Nå øker trykket på noe av Tynsets alle beste matjord. Jord som har ligget ved elvebredden i uminnelige tider og opparbeidet seg kvaliteter og egenskaper en ikke lett kan gjenskape.

 

Å dyrke ny jord er bra, men det kompenserer på ingen måte for nedbygging av etablert matjord. Matjord er nesten å regne for en ikke-fornybar ressurs. Avhengig av hvor i verden man er, tar det naturen 1000 år å danne et 1 cm, 10 cm eller 30 cm lag med matjord. Uansett er det veldig lang tid. Derfor er heller ikke flytting av matjord noen god løsning.

 

Matjorda er ikke noe vi kan gjøre som vi vil med. Eller som vi kan velge bort for kortsiktig gevinst. Matjorda låner vi av alle de generasjonene som kommer etter oss, og den skal forvaltes som nettopp det. Det er vel heller usannsynlig at noen i framtiden vil se på matjorda og tenke: ”her burde de ha bygd hoteller!”. Sannheten er at rent vann og sunn og frisk jord er spådd å være mangelvare i framtiden. Da må vi på Tynset ta vårt ansvar.

 

Coop Oppdal ønsker å drive næringsvirksomhet ved Motrøkrysset, men da er de sent ute. Her har det pågått næringsvirksomhet i flere hundre år. Coop sier de vil stanse gjennomfartstrafikken, men næringsdrivende i sentrum er bekymret for at handlende skal trekkes ut av sentrum. I Tynset De Grønne ønsker vi å bygge et trivelig og sterkt Tynset sentrum der bilen har en mindre sentral rolle. Det gjør man ikke ved å bygge bilbaserte kjøpesentre utenfor sentrum. Vi trodde man sluttet med den slags på 80-tallet.

 

Selvfølgelig skal vi ha næringsutvikling på Tynset, og alle med gode ideer er hjertelig velkommen. Gjennom dialog skal arealer legges til rette for de som ønsker å tilføre Tynset nye arbeidsplasser og ny næring. Og hvis Coop Oppdal er besatt på å stanse gjennomgangstrafikken på Rv3 kan de få gjøre det på Kvikne. Der står hotell, bensinstasjon og coop-butikk klart. På matjorda i Motrøkrysset blir det ikke, så sant Tynset De Grønne får noe de skulle sagt om saken.

8. september, 2015