7. Vi tror foreldrene vet best hvilken barnehage som passer for barna

Jeg liker egentlig ikke å argumentere med personlige erfaringer, men i dette tilfellet synes jeg erfaringen er såpass talende at den må være med. Da vi søkte barnehageplass for vår datter på Tynset søkte vi på Furumoen barnehage. Der fikk vi avslag. Begrunnelsen var ikke at Furumoen ikke hadde plass. Med 9 mål uteareal og 18 unger i en barnehage beregnet for tre avdelinger fråtset man i plass. Begrunnelsen var at barnehagen var privat og Tynset kommune ville av økonomiske hensyn først fylle opp de kommunale barnehagene. Den argumentasjonen kjøpte vi under tvil den gangen og til slutt fikk vi også plass. Nå er det under 20 unger i et bygg stort nok til 4 avdelinger. 2 avdelinger står følgelig tomme og brukes til gymsal/dansesal. Fint for oss, trist for de som ikke får lov til å gå på Furumoen.

25. august vedtok kommunestyret å bygge ny Tronstua barnehage. Det trengs. Men å bygge barnehage er dyrt. Ofte dyrere enn planlagt. I dag har Tronstua 73 barn fordelt på 5 avdelinger. Likevel vedtok kommunestyret, på tross av 6 millioner i budsjettsmell allerede før byggestart, å bygge ny barnehage med 6 avdelinger (plass til 54 store barn og 42 små). Det trengs ikke. 5 avdelinger hadde vært en mer fornuftig løsning. I Miljøpartiet De Grønne synes vi det er trist at kommunestyret ikke her har benyttet anledningen til å spare opp mot 5 millioner kroner. Med bygging av ny kommunal barnehage med ekstra stor kapasitet frykter vi at det vil bli enda vanskeligere å få plass for de som ønsker et alternativt barnehagetilbud.

 

Begrunnelsen for å bygge 6 avdelinger er at det er mer fleksibelt og derfor økonomisk å bygge partall antall avdelinger. Det er sant, men ikke hvis en hel avdeling blir stående tom. Vi har forsøkt å forstå denne avgjørelsen og har funnet fire mulige forklaringer. Ingen av dem er særlig gode:

  1. Kommunen forventer en voldsom økning i antall barn. I dag har samtlige barnehager i kommunen, både private og kommunale ledig kapasitet, så det er snakk om ganske mange. Vi finner det lite trolig.
  2. Kommunen ønsker å flytte unger til Tronstua fra andre barnehager som Fåset og de private. Vi synes foreldrene skal få bestemme dette selv så sant det er plass.
  3. Det handler om ideologi. Kommunen vil ha kommunale fremfor private barnehager selv om det koster millionbeløp. Det synes vi er en veldig dårlig avgjørelse. De 5 millionene man her kunne spart kunne vært brukt mye mer fornuftig. Særlig med tanke på at de helt sikkert må lånes og betales tilbake med renter. Dette tyder på at det finnes et økonomisk handlingsrom som kommunen ikke benytter seg av.
  4. Administrasjonen har tatt seg friheter og utvidet rammene som var gitt i tidligere vedtak. Politikerne har ikke satt ned foten.

I Miljøpartiet De Grønne tror vi foreldrene vet best hvilken barnehage som passer for barna. Vi ønsker derfor å i større grad gi barn plass på førsteønsket der det er ledig kapasitet. De økonomiske argumentene mot å gi barn plass i private barnehager har kommunestyret selv torpedert.
Sindre Sørhus
1.kandidat Tynset De Grønne.

11. september, 2015