9. Vi vil hjelpe flere flyktninger og styrke integreringsarbeidet

Europa opplever nå sin største flyktningkrise siden 2. Verdenskrig. Bilder fra Syria, Middelhavet og Øst-Europa gjør vondt. Bilder og film av slitne, livredde eller døde barn brenner seg inn på netthinna og smerter langt inn i hjerterota. Som mennesker er vår ryggmargsrefleks at vi ønsker å hjelpe og midt i alt det grusomme er det gledelig å se det folkelige engasjementet som har kommet til syne over hele Norge.

 

Tynset Kommune har i flere år bosatt like mange, eller flere flyktninger enn hva IMDI ber om. Flere av dem er enslige mindreårige flyktninger. Dette mener vi i De Grønne er veldig bra. Det er et kvalitetsstempel ved et samfunn at det åpner dørene for de som trenger hjelp. I den situasjonen Europa er i nå mener vi det er helt naturlig at Tynset også øker sine bosetningsstall. Dette er ikke et offer vi gjør, det er et privilegium å få lov til å bidra.

 

Når flyktninger kommer til Norge har de ofte vært gjennom mye tøft. Det er derfor viktig at vi tar godt imot dem. Dette er et felles ansvar. Kommunen skal sørge for at de som kommer får dekket sine grunnleggende behov som bolig, klær og norskopplæring. Vi andre skal være gode medmennesker. Vi ønsker å legge til rette for flere arenaer der de nyankomne kan møte tynset-befolkningen.

I Tynset kommune jobbes det mye med kursing og videreutdanning av lærere. Med stadig flere fremmedspråklige elever, flere med ulike traumer, mener vi det er viktig at kompetanse på dette feltet også blir en del av kurstilbudet. Dette bør gjelde alle som jobber tett på flyktninger, enten de er i barnevernet, skole, nav eller helsevesenet.

 

 

12. september, 2015