Hva kan vi gjøre for klimaet lokalt på Tynset?

Tynset kommunes klima- og energiplan har i dag en utdatert handlingsplan. Det må vi gjøre noe med!

30. august, 2019

På drøye 100 år har forbrenning av kull, olje og gass har økt jordas gjennomsnittstemperatur med nesten en grad. Mesteparten av økningen har funnet sted de siste 40 årene og hvis vi ikke endrer kurs styrer vi mot ytterligere 2-4 graders oppvarming de neste 80 årene.

Klimaforskerne advarer om at slike endringer vil bli dramatiske. Hetebølger og ekstremvær vil gjøre store deler av kloden nær ubeboelige. Folk vil måtte flykte og mange vil dø.

 

Vi må ta ansvar lokalt

Vi har alle et ansvar for å bidra til å stoppe klimaendringene. Å ta vare på klimaet er å ta vare på hverandre. For å unngå katastrofale klimaendringer varsler forskerne at det kreves endringer av et omfang menneskeheten ikke har erfart tidligere.

Der er vi ikke i dag. Tynset kommunes klima- og energiplan har i dag en utdatert handlingsplan. Klimatiltak blir stemt ned og har lav prioritet i budsjettforhandlinger. Det er uansvarlig. Endringene trenger ikke være negative. Mange klimatiltak vil også gjøre hverdagen bedre og billigere for folk.

Tynset Miljøpartiet De Grønne vil:

  • revidere kommunens miljø- og klimaplan.
  • etablere en støtteordning for montering av solcellepanel på privatboliger og næringsbygg. Støtteordningen skal dekke utgifter som ikke er berettiget støtte fra Enova.
  • jobbe for å få etablert biogassanlegg på husdyrgjødsel og matavfall i regionen.
  • at kommunen skal lage klimabudsjett for kommunens enheter som presenteres sammen med økonomi- og virksomhetsplan.
  • at kommunen skal kjøpe nullutslippsbiler når de fornyer bilparken.
  • at kommunale parkeringsplasser skal ha mulighet for lading av elbil.
  • utrede mulighet for utslippsfrie byggeplasser i Tynset kommune.
  • at Tynset Kommune ikke skal investere i olje-, gass- eller kullselskap.