Nullvisjon for nedbygging av matjord!

Vi trenger en nullvisjon for nedbygging av matjord, mener Miljøpartiet De Grønne. Under halvparten av maten vi forbruker produseres i Norge. Resten importeres fra en verden som trenger maten sin selv. Vi må øke matproduksjonen basert på norske ressurser.

30. august, 2019

Matjorda vår er viktig, og dyrket mark er en knapp ressurs. Det tar århundrer å danne god matjord. Jordsmonnet er dermed i praksis en ikke-fornybar ressurs.

Vi trenger matjorda for å produsere mat. Norge er et lite land med lite jordbruksareal i utgangspunktet. Bare tre prosent av Norges landareal er i dag dyrket mark. Av dette er det bare 30 prosent som egner seg til å dyrke matkorn.

 

Matsikkerhet

Vi trenger norsk matproduksjon for mat til oss og til kommende generasjoner. I tillegg trenger vi å produserer mer av vår egen mat. Uansett hvordan en beregner så produserer vi i dag under halvparten av maten vi trenger i Norge, resten må importeres.

I en usikker framtid med klimaendringer som vil påvirke hvor og hvor mye verden kan produsere av mat så kan vi ikke ta sjansen på å bygge ned mere matjord. 

Vi blir flere folk og da trenger vi mer mat og større arealer for å dyrke maten på. FNs matvareorganisasjon FAO anslår at vi trenger å doble jordas matvareproduksjon fram mot 2050 for å brødfø jordas befolkning.

 

Nullvisjon for nedbygging av matjord

MDG mener vi må ha en nasjonal nullvisjon på nedbygging av matjord og at god matjord kun kan bygges ned etter nasjonal godkjenning med strenge kriterier. Jordloven og plan- og bygningsloven regulerer i dag kommunenes forvaltning av jordbruksarealene, men all statistikk viser at kommunene svikter matjorda for lett. Bare de siste 10 åra har det blitt bygget ned mellom tilsvarende 490 og 1150 fotballbaner dyrka matjord hvert år i Norge, derfor trenger vi et sterkere jordvern.