1. Vi er mot søndagsåpne butikker

Med støtte fra Venstre, ønsker Regjeringen å la kommunene selv bestemme om de vil ha søndagsåpne butikker. Denne selvbestemmelsesretten er naturligvis begrenset, da en kommune som sier nei fort kan oppleve handelslekkasje til nabokommuner. Regjeringen bedriver ansvarsfraskrivelse under dekke av å fremme lokalt selvstyre. LO-forbundet Handel og Kontor er sammen med NHO Handel og Virke svært skeptiske og har oppfordret alle lokalpartier til å avklare sitt syn på søndagsåpne butikker i god tid før høstens kommunevalg. Så, for at det ikke skal være noen tvil, for Tynset MDG er dette veldig enkelt: vi synes det er en skikkelig dårlig idé. Grunnene til det er flere.

 

For det første mener vi 6 handledager i uka er nok. Det er ikke all verdens med planlegging som kreves for å overleve søndagen og hvis det virkelig kniper finnes det både kiosker og bensinstasjoner som er åpne. Det finnes veldig mye mer fornuftig å bruke søndagen på enn shopping. Planeten krever at vi beveger oss fra et forbrukersamfunn til et fritidssamfunn. Søndagsåpne butikker er et steg i feil retning.

 

For det andre vil økte åpningstider gi økte kostnader for butikkene. Dette må tas inn i form av økte priser eller mindre overskudd. Resultatet kan bli mindre virksomhet eller konkurser. Vi ønsker ikke å legge til rette for verken økte priser eller konkurser på Tynset.

 

For det tredje vil søndagsåpne butikker på landsbasis i verste fall føre til at fem ganger så mange som i dag må jobbe på søndager. Vi unner disse 200.000 menneskene å ha fri når de fleste andre har fri og tror det er sunt for et samfunn å ha en roligere dag.

 

Til slutt vil søndagsåpne butikker trolig føre til økt transport og energibruk. I en rapport til Handelens samarbeidsutvalg er det anslått at årlige klimautslipp som følge av søndagsåpne butikker, vil tilsvare utslippene fra en 350 kilometer lang konvoi bestående av 1814 lastebiler som kjører én runde rundt jorda. Det er økt transport av ansatte som vil stå for mesteparten utslippene. Det trenger verken Tynset eller verden.

Vi både tror og håper at dette er synspunkter som deles av de andre partiene på Tynset og at den store motstanden innad i Venstre vinner frem.

Godt valg.

30. august, 2015