Vi må ha større satsing på kollektivtrafikk!

Tusener av kommentarfelt kan ikke ta feil: Vi lever i verdens rikeste land og året er 2019. Likevel virker det ikke alltid slik. Som når man tar toget.

30. august, 2019

Skrevet av: Sindre Sørhus.

I store deler av landet går togene fortsatt på diesel. Det er buss for tog, møtende tog, fulle tog, signalfeil, sviktende ventilasjonsanlegg, risting og farlige jernbaneoverganger.

Altså, jeg elsker toget, men når temperaturen er 30 grader i togkupeen og diesellukta siver inn de få åpne vinduene er forbedringspotensialet til å ta og føle på.

Vi trenger sårt en jernbanepolitikk med stor P. Det er ikke fattet et visjonært vedtak om jernbane siden tyskerne dro i 1945. Regjeringens svar på trege tog, uregelmessigheter og manglende tilbud er privatisering og navnebytte. Det er til å stange hue i veggen av. Hvis veien din er fra 1909 og bussen fra 1990 hjelper det lite å endre navn på busselskapet og hyre inn svenske sjåfører.

Norge har noen av de mest trafikkerte flyrutene i Europa. Godstrafikken har for lengst tatt veien fra bane til vei. Jernbanen klarer ikke å konkurrere. Lastebiler og vogntog fyller veiene med støy, forurensing og fare for kollisjoner. Det går ut over livskvaliteten og tryggheten til folk. I vårt nye fylke kjenner vi det fra både Rv3 og E6. Samtidig har Innlandet Solørbanen, Rørosbanen, Dovrebanen, Valdresbanen, Fotballbanen, Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen. Vi kan frakte langt mer gods og folk på bane.

Hurtigtog mellom Oslo og Trondheim burde vært vedtatt for lenge siden. At Solør- og Rørosbanen ikke engang er elektrifisert er en skandale. Det koster like mye som 4 km motorvei, kunne fjernet 400 vogntog fra veiene HVER DAG, kuttet utslipp og gitt et langt bedre togtilbud for de reisende. Det har gått inflasjon i hoderysting og fagre løfter. Nå vil vi ha handling.

MDG Innlandet vil:

  • Føre en samferdselspolitikk som klart prioriterer myke trafikanter og kollektivtrafikk
  • Styrke kollektivtilbudet for alle som er avhengige av kollektivtransport
  • Arbeide for elektrifisering av Rørosbanen og Solørbanen
  • Øke antall bussavganger på hverdager, spesielt i rushtida
  • Beholde tilgang på kollektivtilbud hele året uavhegig av feriavvikling på skolene.

- Vi må få godstrafikken over på bane. Godstrafikken har for lengst tatt veien fra bane til vei. Lastebiler og vogntog fyller veiene med støy, forurensing og fare for kollisjoner. Det går ut over livskvaliteten og tryggheten til folk.