8. Vi vil jobbe for å starte bygging av ny svømmehall

Foran valget har alle partier på Tynset med unntak av Arbeiderpartiet sagt at vi ikke har råd til å bygge ny svømmehall. Det er forståelig. Kommuneøkonomien er trang. Likevel har vi også i valgprogrammet til Tynset De Grønne at vi ønsker bygging av ny svømmehall på Tynset. Grunnene til det er flere.

 

Den nåværende svømmehallen på Tynset er sliten og trenger oppgraderinger. Om ti år kan derfor renovasjon tvinge seg på uansett. I en slik situasjon mener vi det er mer fornuftig å bygge nytt i samme slengen. Da kan vi like gjerne starte jobben nå slik at vi ikke kommer i en situasjon der bassenget må stenge og Tynset ikke kan gi svømmeopplæringen de har plikt til å gi.

 

På diverse valgautomater har spørsmål på formen: ”vil dere bygge svømmehall på bekostning av eldreomsorg?” dukket opp. I spørsmålet ligger det et premiss som vi ikke er enige i. Selv om det stemmer at kommunen har trang økonomi viser saken med bygging av ny Tronstua barnehage at det finnes et handlingsrom for kommunen som i for liten grad blir benyttet. Når vi har svart ja på at vi ønsker å bygge svømmehall er det altså ikke eldreomsorgen vi vil ta pengene fra. Vi tror også det er mulig å få til et samarbeid med private aktører for å skaffe midlene til en svømmehall. Når TIF som drives på rein dugnad klarer å finansiere en fotballhall til 17 millioner burde det være overkommelig for kommunen i samarbeid med private å skaffe 40 millioner til en svømmehall.

 

Vi mener dette er en utgift som uansett vil komme om ikke alt for lang tid. Derfor mener vi kommunen snarest må legge opp til en spareplan der midler blir satt av til bygging av svømmehall. Og når svømmehallen skal bygges skal vi naturligvis ta i bruk ny og grønn teknologi slik at energiforbruket og utlipp blir så lavt som mulig.

10. september, 2015