Nyheter

Vi må ha større satsing på kollektivtrafikk!

Tusener av kommentarfelt kan ikke ta feil: Vi lever i verdens rikeste land og året er 2019. Likevel virker det ikke alltid slik. Som når man tar toget.

...

Hva kan vi gjøre for klimaet lokalt på Tynset?

Tynset kommunes klima- og energiplan har i dag en utdatert handlingsplan. Det må vi gjøre noe med!

...

Hjelp der folk bor

Vi vil arbeide for bevaring av akuttsykehusene og helsetilbud der folk bor. Dersom det skjer for stor grad av sentralisering, vil det utgjøre en fare for liv og helse...

Vi må stoppe tap av leveområder!

Tap av leveområder er den største trusselen mot biologisk mangfold. Kommunen har en svært viktig rolle i å snu de negative trendene og stanse tapet av natur-
...

Skolehage folkens!

For urbant for Tynset? Langt derifra! Skolehage er en kanon idé også i distriktet. Tillat meg å overbevise deg! Skolehagen kan være kilde til tverrfaglig læring d...

Er MDG et parti for bøndene?

Som konvensjonell melkebonde, ammekubonde og sauebonde mener jeg at MDG sin landbrukpolitikk er det beste valget for å kunne drive med matproduksjon i Norge i oversku...

Dropp Leksene!

Psykisk uhelse er i ferd med å bli et enormt folkehelseproblem. Særlig blant unge. Skolen må ta skoletrøtte barn og ungdom på alvor. – Derfor er vi for leks...

Nullvisjon for nedbygging av matjord!

Vi trenger en nullvisjon for nedbygging av matjord, mener Miljøpartiet De Grønne. Under halvparten av maten vi forbruker produseres i Norge. Resten importeres fra en...