Kontakt

Folkevalgt:
Sindre Sørhus, Tynset kommunestyre, 2. periode.
E-post: tynset (@) mdg.no. Telefon: 99799708.

Anne Vanem, Alvdal kommunestyre, 1. periode.

 

Tynset MDG ble stiftet 18.08.14 og har i dag et styre bestående av 5 personer:
Tynset lokallag har medlemmer fra Tynset, Alvdal og Tolga.

Leder: Runhild Dammen, Tynset. Telefon: 41930465.
Sektretær: Kristine Elisabeth Berg, Alvdal.
Kasserer: Trine Haanæs, Tynset.
Styremedlemmer:
Anne Vanem, Alvdal.
Jon Eldar Hammerås, Tolga.

 

Lokallaget har egen side på facebook der man kan komme med spørsmål, innspill og kommentarer.
Kontaktinformasjon til leder er: