Valgliste

Valgliste Kommunevalg 2015

1. Sindre Sørhus, 1980 Tynset
2. Marianne Lunåsmo, 1978 Lonåsen
3. Tor Sørdal Bue, 1952 Tynset
4. Kristen Bay, 1978 Tynset
5. Audun Hjertager, 1970 Tylldalen
6. Helge Støen, 1953 Kvikne
7. Esten Skullerud, 1985 Kvikne
8. Jon M Arnemo, 1957 Tynset

13. august, 2015